Intro
Velkommen
Profil
Tjenester
In Memorandum
Kontakt oss
e-mail me

Som nevnt i vår firmaprofil er vi begeistert for databehandling og tekniske løsninger. Vi er fleksible, og har meget høy teknisk kompetanse. Kanskje det er deg vi hjelper neste gang... Outsourcing er positivt, når det blir benyttet riktig.

Dessuten er vi ofte positive og i godt humør, og det kan jo smitte...

Programmering
Oversetting

Datafangst

PLS
Ventilasjon

Modernisering

Effektivisering


Programmering:
Visual Basic, JAVA, PALM, Windows, C++, Delphi. Linux, Mac og Microsoft. Vi lager og forbedrer bruk av programvare, slik at dette blir bedre tilpasset brukerne. Lager gjerne en applikasjon ("pakke") hvor brukerne definerer behov og grensesnitt. Det kan vel enkelt sies at vi forenkler og setter i system...
 
Return to the list of our services


Oversetting:
Vi har utviklet spesiel programvare for automatisert oversetting av dokumenter. Vi benytter også anerkjente programmer der vi ikke har språklig kompetanse. Vi driver med mye rart... Men hovedbeskjeftigelsen er oversetting, datafangst og dokumentering. Vi skanner f.eks dokumenter fra Engelsk, tysk, spansk, fransk, portugisisk, italiensk etc. og oversetter dette til norsk. (Stort sett v.h.a. moderne dataverktøy.) Resultatet kan sendes som e-post i valgfritt format *.txt, *.dox. *.xls *.html *.pdf *.wpd *.bmp etc etc.
 
Return to the list of our services


Datafangst:
(Må ikke forveksles med hvalfangst!) Henter og systemerer eksisterende data i elektronisk form eller papirformat.
 
Return to the list of our services


PLS:
Vi har erfaring med flere leverandører av PLS og systemer. Vårparten 2004 har vi konsentert arbeidet om Microkontrollere og Robot-teknoligi. Og det er interessant...
 
Return to the list of our services


Ventilasjon:
Her er det mye å gjøre... Både når det gjelder innemiljø, vedlikehold, strømforbruk, dokumentasjon etc. Kanskje dere bare trenger en "TURBO-bryter" nå i sommervarmen???
 
Return to the list of our services


Modernisering:
Gamle kontaktorkretser er ikke alltid til å stole på... Vi har meget god kompetanse på feilsøking, reparasjon og modernisering på like- og veksel -strømskretser. Kanskje en ny frekvensregulator...
 
Return to the list of our services


Effektivisering:
Utvikling av tilpassede styresystemer... Vi går gjennom hele (eller deler av) produksjonslinja, og finner muligheter for automatisering eller effektivisering. Vårt mål er selvfølgelig å redusere kostnader pr. enhet. En fornøyd kunde, er en god kunde :)
 
Return to the list of our services